Dataansvarlig

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Aabenraa Kommune er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
CVR: 29189854
Telefonnr.: 7376 7676
Mail: post@aabenraa.dk


Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Databeskyttelsesrådgiver: Eva Minke Andersen
Mail: dbr@aabenraa.dk